På kurs i Linköping
I söndags åkte jag till Linköping för några dagars kurs. Det är en kurs i tidsgeografi. TIdsgeografi utgör ett teoretiskt ramverk som jag kommer att använda mig mycket av i min avhandling och kursen går in på olika koncept och begrepp inom tidsgeografin, samt hur de har applicerats i helt skilda forskningsämnen och forskningsfält (trots att kulturgeografisk forskning fortfarande dominerar).
Jag tycker även att det är intressant att det är en svensk som myntat begreppet 'tidsgeografi' och utvecklat teorin på 1970-talet  (Torsten Hägerstrand) och att det sedan fått internationell spridning. Den kursen som jag läser nu kan utgöra ett gott exempel, eftersom de mest långväga kursdeltagarna är från Japan, Kina och Kanada.
 
 
Torsten Hägerstrands gamla böcker. Inspirerande!
Jag tycker att det är jätteroligt att vara på kurser! Jag älskar de intensiva dagarna som fylls med massa föreläsningar och nätverkande. Att jag sedan är helt slut när jag kommer hem efter en kurs är en annan sak! Sånt man får ta då liksom. Förutom fullspäckade dagar hade vi en gemensam middag med hela gänget igår, vilket var jättetrevligt.