Min forskning
Jag är doktorand inom kulturgeografi och forskar om reserelaterade möjligheter och begränsningar för familjer med rullstolsburna barn med CP. Min forskning handlar om att identifiera vilka möjligheter och begränsningar de har, vilka anpassningsstrategier de har och hur deras resmönster (både vardagsresor och turistresor) påverkas av att ha barn med funktionsnedsättning.
Jag studerar detta ur ett familjeperspektiv, det vill säga hur hela familjens resmönster påverkas och vilka avvägningar och kompromisser de måste göra som familj för att resandet ska bli så bra som möjligt. Det kan exempelvis vara skillnad på vad som är mest optimalt för barnet med funktionsnedsättning och övriga familjemedlemmar. Till exempel kan familjen ibland behöva dela upp sig för att syskonens mobilitet inte ska begränsas allt för mycket. Skillnader kan dock återfinnas i familjekonstellationer, där antal syskon och ålder på syskon tycks ha betydelse för hur familjers resmönster påverkas.
 
Lånad bild
 
Jag är fortfarande inne på mitt första år som doktorand och har hittills endast en studie publicerad. Den handlar om hur barnets funktionsnedsättning påverkar val av turistdestination. Jag kommer framöver att skriva lite mer om den studien och presentera studieresultaten.
Just nu håller jag på med en intervjustudie om hur vardagsresandet fungerar för familjer med rullstolsburna barn med CP. Jag är i transkriberingsfasen och känner redan nu att jag kan få ut mycket spännande och viktig information ur mina intervjuer! Ni kommer att få följa arbetsprocessen med den studien och övriga delar av mitt forskningsprojekt här på bloggen. Jag hoppas att ni finner det intressant!